Fem fördelar med urvalstester

Publicerat Oct 13, 2020 10:05:44 AM

Rätt person på rätt plats – det är målet för all rekrytering. Hur man lyckas med det är däremot en annan femma. Manpower använder sig av en beprövad och vetenskapligt förankrad kompetensbaserad rekryteringsprocess med bland annat psykometriska tester för att lyckas. Här är fem starka skäl till att använda urvalstester vid rekrytering.

Testerna diskriminerar inte

Hur mycket du än anstränger dig för att vara fördomsfri kommer du alltid att ha preferenser, inom psykologin kallade bias, som påverkar din urvalsprocess. Du kan vara helt omedveten om dina biaser men likväl finns de där. Anonymiserade tester gör urvalsprocessen mer objektiv genom att fokusera på viktiga egenskaper och inte faktorer som till exempel etnicitet, ålder och kön. Det finns också möjlighet att underlätta för personer som har funktionsvariationer som dyslexi och dyskalkyli så att inte dessa faller ur på grund av testsituationen.

Rätt cv är inte alltid rätt matchning

Urvalstester syftar inte bara till att välja bort kandidater utan de kan också avslöja potential i kandidater vars cv eller yrkesbakgrund egentligen inte passar profilen. Psykologiska faktorer kan vara viktigare än formella kompetenser och utan urvalstester är det svårt att identifiera dessa, i synnerhet i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen där det stora urvalet sker. Genom att testa kandidaterna tidigt i rekryteringsprocessen ökar chansen att ta med sig de mest lämpade vidare till nästa steg.

Eliminera magkänslan

En bra magkänsla ska inte underskattas i en rekryteringsprocess men tester utgör ett mycket bra komplement till den eftersom de antingen kan bekräfta eller ge en helt annan bild. Extroverta personer är ofta bättre på att sälja in sig på en jobbintervju än introverta som kan ha svårt att sätta ord på sin egen förmåga i en intervjusituation. Om detta var känt för rekryterarna via psykometriska tester sedan innan är det lättare att ta hänsyn till detta i intervjusituationen. Omvänt kan en kandidat som är mycket duktig på att sälja in sig själv visa sig vara en sämre matchning kopplat till kravprofilen i urvalstesterna.

Bra för kundupplevelsen

Att använda psykometriska tester för att säkerställa objektivitet förmedlar ett professionellt intryck för kandidaterna som kan känna att de bedöms på sin potential och att de rekryteras på rätt förutsättningar. De kan dessutom få återkoppling på sina egna preferenser och sin profil vilket ger dem något tillbaka även om de inte får jobbet. Det ger i sin tur en positiv effekt på processen och hur företaget uppfattas i rekryterande sammanhang.

Bättre förutsättningar för den nyanställde

Eftersom psykometriska tester kompletterat med intervjuer och referenstagning ger en fördjupad helhetsbild av kandidaten är det lättare att förstå vad som driver den nyanställda och vilka eventuella risker som behöver hanteras. Det i sin tur ger större möjligheter att introducera den nyanställde till verksamheten och lindra faktorer som på sikt skulle kunna leda till problem. På så vis bidrar man till en enklare och effektivare infasning för den nyanställda.

Ladda ner faktabladet här

Tags: psykometri, urvaltstest

×