Hur kommer arbetskraften inom tillverkningsindustrin att förändras?

Publicerat Oct 3, 2019 10:06:48 AM

Teknikrevolutionen pågår för fullt. En bransch som ligger i framkant, både när det gäller omfattning och hastighet är tillverkningsindustrin. Hur planerar man sin arbetskraft i en värld med snabba förändringar?

Historiskt sett så har den industriella revolutionen lagt grunden för hur processerna sett ut inom tillverkningsindustrin från slutet av 1800-talet och fram till 1970-talet. Därefter inleddes en epok där hårdvara och mjukvara automatiserade vissa processer. Men från ungefär 2005 inleddes en ny epok som handlar om att använda data och strömlinjeforma processer. 

maskininlärning

Maskininlärning tar över

Just nu står vi inför ett nytt skifte - med maskiner i fokus. Maskiner som kommer att undervisa och lära sig av varandra. Notera att det nästan tog tre fjärdedelar av ett århundrade för det första generationsskiftet, varpå det andra generationsskifte var uppnått på mindre än hälften av tiden. Den första generationen var en tid då fabriksarbetare kunde ha en enda typ av kompetens och göra exakt samma jobb och uppgift resten av sin karriär.

Idag sker stora förändringar snabbt. Men förändringar kan däremot vara oroande, speciellt för medarbetare som valt en bransch där företaget överförts i familjen under generationer, där stabilitet varit en naturlig del av företaget. 

ständigt-lärande-är-framtidens-default

Ständigt lärande = stabilitet

Därför blir lärande en livslång process, där investeringar i medarbetarnas kunskap blir ett sätt att skapa stabilitet i en ständigt föränderlig värld. Även om ny teknik kommer att föråldra vissa delar av arbeten så kan individer utbilda sig vidare för att få ny kompetens när deras roll förändras. För människor som är villiga att lära sig så kan förändring ses som en trygghet.

Företag kanske tror att de hanterat och genomfört förändringar för att de redan automatiserat genomgått digitala förändringar. Men nästa generation går utöver automatisering för att bli både autonom och förutsägbar. Maskiner gör inte bara det fysiska arbetet utan hjälper även till med tänkande tack vare AI (Artificial Intelligence).

 

Digitaliseringen skapar istället nya jobb och uppgifter

Vi på Manpower har identifierat 165 roller för framtida jobb och brutit ner dessa i sju olika typer av tekniska expertkunskaper.

För att förbereda medarbetarna för framtida jobb så har vi konstaterat att kort, fokuserad kompetensutveckling, på sex månader eller kortare fungerar allra bäst. (se: Employment in the production line). För mycket information presenterat över en för lång tid gör att medarbetarna drabbas av informationsöverflöd. Kortare utbildningar och insatser ger medarbetarna däremot en känsla av att de presterat och lärt sig. Återkommande utbildningar och repeterade kurser är ofta behövda för att få ny kunskap att fastna och inte för att visa att den ursprungliga utbildningen inte fungerat.

I vår rapport ”Humans Wanted”, behöver alla anställda kompetensutveckling, för 35% av alla anställda så ska mindre än 6 månaders utbildning vara tillräckligt för att kvalificera för en mer senior position. 9% behöver 6 till 12 månader, medan för 10% tar mer än ett år för att avancera till nästa position.

Digitalisering kommer inte göra så att jobben försvinner, men de kommer att påverka de flesta roller och funktioner. Samtidigt som de skapar nya typer av funktioner vilket bidrar till ännu fler jobb i hela tillverkningsindustrin. Eftersom tillverkningsindustrin upplever kompetensbrist så är kompetensutveckling nödvändigt. 

Ingen kan förutspå framtiden men med rätt kompetens och en kultur av ständigt lärande och fokus på att hjälpa människor att utveckla sina karriärer för efterfrågade jobb så kan vi bli bättre förberedda.

Läs vår rapport "Future Factory" och få en glimt av framtiden! 👇

Ladda ned rapporten The Future Factory

 

Tags: Hållbart arbetsliv

×