Så framtidssäkrar du kompetens i tillverkningsindustrin

Publicerat Oct 8, 2019 7:43:10 AM

Hälften av arbetsgivarna i Sverige ser en stor utmaning i att utbilda sina medarbetare i den takt som krävs för att klara kompetensförsörjningen, enligt ManpowerGroups rapport Skills Revolution.

Bara i USA beräknas tillverkningsindustrin skapa upp till 2 miljoner nya jobb fram till 2029. Samtidigt kommer nästan 2,7 miljoner tillverkare att gå i pension fram till 2025. En tuff situation, som även avspeglar sig på den svenska arbetsmarknaden.

Tillverkningsindustrin har alltid drivit den tekniska innovationen

Företagen inom tillverkningsindustrin får allt svårare att nå igenom bruset och anställa rätt talanger. Detta beror på att de tidigare inte behövt anstränga sig lika mycket för att hitta medarbetare med rätt kompetens. Men också på teknikrevolutionen som just nu skakar om alla branscher - och framför allt tillverkningsindustrin. De företag som är bäst på att sätta sitt arbetsgivarvarumärke på kartan som attraktiva kommer att lyckas bäst.

Exakt de krav som företagen ställt på sina medarbetare, det vill säga att nya medarbetare måste kunna anpassa sig, lära sig nya saker och trivas i nya miljöer - detta gäller nu också företagen. Om företagen vill ha den typen av medarbetare måste de själv visa att de lever som de lär. Här finns ingen genväg.

 

Hur bra är du på att lära dig nya saker?

Ta mig till Learnability-testet!

 

Kommer att anställa fler - som en följd av digitaliseringen

Tillverkningsindustrin är den sektor som räknar med den största förändringen när det gäller digitalisering de närmaste åren. Det är också den sektor där 25% av arbetsgivarna säger att de kommer att anställa fler människor fram till 2025 - som en följd av digitaliseringen. Så oron för att robotarna kommer att ta över stämmer faktiskt inte alls. I alla fall inte inom en översiktlig framtid. Det är bevisligen tvärtom, det kommer att behövas fler människor än tidigare. Fast med en annan kompetens.

Utmaningen blir att specificera exakt vilken typ av kompetens och talang man som företag behöver investera i. Därför har Manpower tillsammans med Siemens, Microsoft, Caterpillar och GE tagit fram en lista över det som man tror är framtidens kärnroller i tillverkningsindustrin.


De-nya-rollerna-i-tillverkningsindustrin

Här är de nya rollerna i tillverkningsindustrin - från Manpowers rapport “Skills Revolution 4.0 2019”.

I rollistan nedan kan du som företag i tillverkningsindustrin från en hint om hur en talang-pipeline ska se ut för att ni i framtiden ska fortsätta vara konkurrenskraftiga.

 Gammal roll  =  Ny roll 

 Montör (Assembler)   =  Digital Manufacturing Engineer 
 Tekniker (Technician)  =  Predictive Maintenance Systems Specialist 
 Gjutare (Molder)  =  Manufacturing Cyber Security Strategist 
 Svetsare (Welder)  =  Collaborative Robotics Specialist 
 Gjutare (Caster)  =  Digital Manufacturing Biomimicry Specialist 
 Värmebehandlare (Heat Treater) -=  Enterprise Digital Ethicist 
 Tillverkare (Fabricator)  =  Change Management Strategist 
 Inspektör (Inspector)  =  Virtual Reality System Specialist 
 Maskinist (Machinist)  =- User Experience Architect 
 Operatör (Operator)  -=  Digital Twin Architect 

 

Ladda ned rapporten The Future Factory

Tags: Hållbart arbetsliv

×