Ökad kompetensbrist i år

Publicerat Feb 6, 2020 1:36:01 PM

Vår återkommande kompetensbrist-undersökning visar även i år på en alarmerande kompetensbrist – drygt sex av tio svenska arbetsgivare upplever att de har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Värst är det för storföretagen, där hela nio av tio har stora utmaningar med sin rekrytering.

Det här oroar mig. Visst har arbetsmarknaden förändrats mycket till följd av bland annat digitaliseringen, vår åldrande befolkning och global konkurrens, men jag undrar om inte en del av förklaringen är att vi gör det onödigt svårt för oss? Jag tycker att vi måste våga tänka nytt kring rekrytering – vi måste sluta fokusera så mycket på gamla meriter, och i stället leta efter personer med viljan och förmågan att lära sig nytt. För vi behöver ha siktet framåt, även när det gäller de kompetenser vi behöver imorgon.

2020-talets chefer har ett stort ansvar att hjälpa sina medarbetare att utveckla sina kompetenser och att bygga en företagskultur som uppmuntrar ett ständigt lärande. Likaså har 2020-talets medarbetare ett stort ansvar för sin egen utveckling och kunskapsinhämtning. Människor som snabbt anpassar sig och tar till sig nya kunskaper är Sveriges och företagens bästa tillgång, liksom individens starkaste valuta på en arbetsmarknad i snabb förändring.

För att vi på Manpower ska kunna hjälpa företag att rekrytera rätt krävs att fler chefer är villiga att rekrytera med öppet sinne och lägga fokus på personlig lämplighet, snarare än enbart på CV och tidigare erfarenhet. Det handlar om att våga tro på människor och deras inneboende potential. Min utgångspunkt är alltid att människor vill och kan lära sig nytt, och jag vill uppmana fler chefer att tänka så.

Elisabeth Wennström, operativ direktör ManpowerLäs mer om undersökningen här

 

 

Tags: Manpower, kompetensbrist

×