Medarbetarna kräver större ansvar från arbetsgivare

Publicerat Jun 7, 2019 7:36:00 AM

Nästan 9 av 10 svenskar, 85 procent, tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Och drygt 4 av 10 svenskar tycker att företag ska ta ställning i den politiskt brännheta frågan om integration.

Att som företag ta ställning i viktiga frågor är inte bara positivt för samhällsutvecklingen, utan det hjälper också företagen att locka till sig och behålla medarbetare. Människor motiveras av att bidra till ett högre syfte på jobbet.

Frågan är då hur man som företag bäst gör detta? Här finns inget enkelt svar - utan det är faktiskt upp till alla företag att var och en bestämma vad de vill göra och vad de vill stå för. Men en sak är säker - medarbetare börjar mer och mer kräva att deras arbetsgivare tar ställning på ett sätt som tidigare inte varit aktuellt.

"Stå för något annars är risken stor att du faller för vad som helst"

CSR har förändrat företagens rätt att existera

Idén om Corporate Social Responsibility (CSR) har för evigt förändrat företagslandskapet. Idag kan inte företag ignorera omvärlden och köra sitt eget race. Företag förväntas att vara en del av den och utveckla den till något bättre, istället för att vara passiva.

Att företag ska ta ställning i politiskt heta frågor är historiskt sett ett relativt nytt fenomen om man jämför med för 15 år sedan. Idag kräver medarbetare mer transparens från företagen och att man också är tydligt med sitt uppsåt.

Detta gör givetvis att företag som ger ett stort negativt avtryck får jobba hårdare. Men det gäller såklart också företag som uppfattas som moderna och attraktiva arbetsgivare. Till exempel fick Spotify nyligen kritik för att deras chefer hade flugit mer än någonsin under 2018. Detta påverkar på lång sikt även förmågan att attrahera och kunna rekrytera de bästa medarbetarna.

Rätt värderingar är viktigare än affärsidén

Det som medarbetarna vill ha är ett genuint ställningstagande från arbetsgivaren. Att arbetsgivaren är ärlig med sitt uppsåt. Ibland blir det kanske lite för genomskinligt - till exempel flygbolag som tillåter sina resenärer att ”klimatkompensera”. Det finns till och med ett ord för det: "Green Washing”, det vill säga att man bara gör det som ser bra ut, utan att göra något åt det egentliga problemet. I detta fall vore det till exempel att satsa på forskning kring el-flygplan eller rent av att uppmana folk till att flyga mindre. Det vore att ta ansvar för det egentliga problemet.

"Fyra av tio vill se företag ta ställning i integrationsfrågan"

Var femte svensk underkänner klimatarbetet på sin arbetsplats

Hela 85 procent tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Faktum är att det knappt är några skillnader i engagemanget sett till kön eller ålder. Samtidigt underkänner var femte svensk klimatarbetet på sin arbetsplats, det visar Sveriges största arbetslivspanel, Manpower Work Life.

Företag som satsar på nyanlända skapar mer än bara jobb

Idag råder stor kompetensbrist i Sverige, samtidigt som nyanlända arbetssökande inget hellre vill än att jobba. Här kan företagen spela en avgörande roll när det gäller att bidra till integrationen. Att företag ska ta ställning i frågan om integration tycker hela 44 procent av svenskarna. Att satsa på nyanlända löser inte bara kompetensbristen på lång sikt utan ger också företaget en djupare anledningen till att existera. Nämligen för att bidra till samhället.

Läs mer om vad kandidater förväntar sig av sin potentiella arbetsgivare gällande klimat
och integration.

Tags: Attrahera talanger

×