Förbered er på förändring - Så planerar ni inför den nya arbetskraften i tillverkningsindustrin

Publicerat Oct 3, 2019 10:00:16 AM

Att göra som ni alltid ha gjort - fast samtidigt förvänta er andra resultat är som bekant omöjligt. Men det är detta som idag händer inom tillverkningsindustrin. Lösningen är att kunna anpassa sig till nya förutsättningar i realtid - genom att utbilda, anställa och outsourca.

Vi är just nu inne i en teknik- och kommunikationsrevolution - vilket gör att de som inte förändrar sig tillräckligt snabbt kommer att få det tufft inom en överskådlig framtid. Historiskt sett har man inom tillverkningsindustrin använt sig av prognoser när man planerat bemanning och medarbetare och tittat på vilken kompetens som behövs i framtiden och identifierat GAP:et mellan nuläge och framtida läge.

planera-för-den-nya-arbetskraften-i-tillverkningsindustrin

Svårare att göra prognoser för framtiden

Detta är något som har blivit svårare och svårare de senaste åren. Och faktum är att metoden inte kommer att fungera så länge till. Många företag har till och med insett att den inte alls fungerar längre.

ManpowerGroup har anslutit sig till MxD för att titta närmare på tillverkningsindustrin, en bransch där arbetskraften påverkas starkt av digitaliseringen. Vi har kartlagt den framtida tillverkningsindustrin och tagit fram sju kärnområden inom en typisk organisation och tittat på de framtida behoven i områdena. Det är såklart omöjligt att förutspå framtiden men genom denna kartläggning kan vi konstatera att vi vet mycket mer om vår framtida arbetskraft än vad vi förutspått. Företag har redan börjat på tre till femåriga finansiella planer, där varje plan är byggd på komplexa operativa antaganden.

 

Även de största företagen kommer att hamna i kriget om talangerna - ingen slipper undan

Företag av alla storlekar kommer att få problem av olika anledningar. Stora företag med betydande och omedelbara kompetensbehov kommer att finna sig själva i krig för topptalanger, och för att undvika detta behöver de investera mer tid, resurser och strategiskt fokus i utbildning.

Slutsatser från rapporten: Humans Wanted. 

  • 16% av företagen förväntas för närvarande att öka sin IT-styrka, igenom att bredda glappet mellan arbetskraft i utbud och efterfrågan. 38% av organisationerna säger att det är svårt att utbilda teknisk kompetens utav efterfrågan.
  • Företag säger att det är mycket svårare att utbilda mjuk kompetens medan utbudet på dessa samtidigt kommer att växa i alla typer av branscher.
  • Inom fem år kommer “millennials” och “GenZ” gör upp för mer än två tredjedelar av den globala arbetsmarknaden. Majoriteten av medarbetare, hela 87% vill ha flexibla arbetsvillkor, som kontrakt, deltid och visstidsanställningar.


Mindre företag som inte har råd med stora anställningskostnader eller tidskrävande utbildningar behöver försiktigt planera, söka och jobba proaktivt för att ligga före resten av marknaden. I den här typen av sammanhang ser arbetskraftsscenarion kritiskt ut för alla typer av företag.

Ingen industri kan undvika den digitala förändringen, men varje bransch kan förbereda sig för den. Framtida jobb kommer att vara samlingar av funktioner och roller som ständigt utvecklas. Efter att ha identifierat 165 olika roller inom tillverkningsindustrin så har ManpowerGroup hjälpt företag att förbereda sig för sina framtida behov.

 

Läs vår rapport "Future Factory" och få en glimt av framtiden! 

Ladda ned rapporten The Future Factory

 

 

Tags: Hållbart arbetsliv

×